08. новембар: Дан просветних радника Србије

Дан просветних радника у Србији се обележава 8. новембра. Одржава се од 1994. године. Циљ овог дана је да се пружи подршка просветним радницима као и да се осигура да потребе будућих генерација наставе да буду испуњене од стране учитеља.

Дан просветних радника прихваћен је широм света, у преко 100 земаља, мада се дан обележавања разликује од земље до земље. Свуда је узет датум везан за важан моменат националне просвете конкретне средине.

У Србији се Дан просветних радника прославља 8. новембра, на Митровдан, за који се верује да је дан рођења Вука Караџића.

Светски дан просветних радника (Светски дан учитеља) се прославља 5. октобра.