16. октобар: Светски дан хране

Светски дан хране, 16.октобар 2014. се обележава под слоганом “Брини о земљи, нахрани свет”. Генерална скупштина Уједињених нација је одредила 2014. годину као "Међународну годину породичне пољопривреде". У Србији се 16. Октобар - Светски дан хране обележава од 2001. године уз подршку Министарства здравља Републике Србије.

Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО) обележава сваке године 16. октобра Светски дан хране, дан када је ова организација и основана 1945.године.

ФАО процењује да постоји скоро милијарду потхрањених особа широм света, што значи да је скоро шестина човечанства гладна.

Генерална скупштина Уједињених нација је одредила 2014. годину као "Међународну годину породичне пољопривреде"што потврђује да међународна заједница препознаје значај доприноса породичне пољопривреде безбедности хране у свету.Ове године се Светски дан хране, 16.октобар обележава под слоганом “Брини о земљи, нахрани свет” и ставља акценат на значајну улогу породичне пољопривреде у искорењивању глади и сиромаштва, обезбеђивању хране и исхрану, на побољшање животног стандарда, управљање природним ресурсима, на заштиту животне средине и постизање одрживог развоја, посебно у руралним подручјима. Породична пољопривреда је доминантна форма пољопривреде у производњи хране.

Циљеви Светског дана хране су:

  • Промовисање породичне пољопривреде која се ослања на породични рад ( шумарство, риболовство , сточарство)

  • Подстицање учешћа сеоског становништва, нарочито жена у одлукама и активностима који утичу на њихове животне услове;

  • Подстицање производње хране и стимулисање националних, билатералних, мултилатералних и невладиних напора у том циљу

  • Повећање свести јавности о проблему глади у свету

На националном нивоу низ фактора утиче на успех развоја породичне пољопривреде и то: агроеколошки услови и територијалне карактеристике, еколошка политика, приступ земљишту,природним ресурсима и тржиштима, приступ технологији,саветодавним службама, финансијама, демографским, економским и социо-културалним условима.

Данас је скоро 842 милиона људи широм света хронично неухрањено. Стога је неопходна интегрисана мултисекторска акција и интервенције у пољопривреди и прехрамбеној индустрији, обезбеђење природних ресурса , а посебно интензивирати активности у области јавног здравља и образовања.

Преузето и адаптирано са линка.

Са радионице II/2 наставнице

Снежане Михајловић-Лазаревић одржане 16.10.2014.

(снимио Мирослав Михајловић)